dijous, 18 de novembre de 2010

3

El que tenen les realitats paral·leles és que no deixen de ser realitats.